Ured načelnika

U Uredu načelnika obavljaju se analitički poslovi, poslovi odnosa s javnošću, te poslovi prevencije.

Uredom načelnika rukovodi zamjenik načelnika Policijske uprave.
 
  • Ured načelnika zaprima i obrađuje predstavke i prijave građana na rad policijskih službenika, kada građani smatraju da su postupanjem policijskih službenika povrijeđena neka njihova prava, kod prekoračenja policijskih ovlasti od strane policijskih službenika, nakon čega se u roku od 30 dana građani obavještavaju o poduzetom i utvrđenom
  • Ured obavlja i analitičke poslove, koji se odnose na praćenje, proučavanje te analizu sigurnosnih pojava i procesa, kao i pojavnih oblika i uzroka u svim područjima kriminaliteta, ali i ostalih poslova policije. Nadalje, izrađuju se cjelovite analize, informacije te pregledi stanja za razdoblje od jednog, tri, šest i devet mjeseci, kao i jednogodišnjeg izvješća
  • Poslovi odnosa s javnošću, uključuju kontakte s predstavnicima medija, složenije poslove informiranja, odnosno poslove pripremanja informacija, analize i pitanja i izvješćivanje medija te ostale poslove vezane za odnose policije i javnosti
  • Poslovi prevencije, prikuplja i analizira podatke o stanju sigurnosti temeljem kojih se provodi prevencija, razvija nove tehničke i taktičke metode u suzbijanju kažnjivih radnji; predlaže, izrađuje i sudjeluje u izradi te prati provođenje prevencijskih programa, provodi mjere prevencije i dr...


Glasnogovornik Policijske uprave je Josip Štajdohar.

Tel.: 033/741 347

Policijska službenica za odnose s javnošću je Đurđica Veličan

Tel.: 033/741 331

Faks: 033/741 275
E-mail:
viroviticko-podravska@policija.hr

Konferencije za novinare održavaju se po potrebi u zgradi Policijske uprave virovitičko – podravske, Trg, bana Josipa Jelačića br. 19.