Služba kriminalističke policije

Slika /PU_VP/Slike_Vijesti/grb - krim.png

Služba kriminalističke policije

Prati i analizira stanje i kretanje kriminaliteta na području policijske uprave te provodi mjere i radnje na otkrivanju kaznenih djela gdje neposredno provodi složenije kriminalističke obrade.Obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć.Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i drugim institucijama s ciljem kvalitetnog preventivnog i represivnog djelovanja u suzbijanju kriminaliteta.Sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala.

Radom službe upravlja voditelj/ica.