Služba zajedničkih i upravnih poslova

Slika /PU_VP/Slike_Vijesti/šalteri.JPG
Služba zajedničkih i upravnih poslova obavlja sljedeće poslove:
  • rješava imovinsko pravne odnose djelatnika Policijske uprave
  • obavlja materijalno-financijske poslove
  • obavlja poslove ekonomata i nabave
  • planira, održava i uvodi nove tehničke sustave
  • rješava zahtjeve građana i izdaje osobne isprave
  • prijam, otpremanje i arhiviranje službenih pismena
  • obavlja poslove zaštite od požara, te provodi inspekcijski nadzor

Službom rukovodi voditelj službe.