Policijske postaje

Policijska postaja Virovitica

Mjesto: Virovitica
Adresa: Stjepana Radića 110
Tel.:    033/741 439;
           033/741 419
 


Policijska postaja Virovitica obuhvaća područje od 629 92 kilometara kvadratnih, ili 31 posto ukupne površine područja Policijske uprave Virovitičko-podravske. Na postajnom području nalazi se grad Virovitica sa 19 302 stanovnikom, koji je centar Virovitičko-podravske županije te 4 općine: Suhopolje, Lukač, Gradina i Špišić Bukovica. Prema popisu stanovništva iz 2021. godine na području Policijske postaje Virovitica prebiva 30 202 stanovnika.

Policijska postaja Virovitica sa Mađarskom ima državnu granicu koja se proteže u dužini od 37,2 kilometra, 27,7 kilometara rijekom Dravom i 9,5 kilometara kopnene granice, a  teritorijalno graniči sa Policjiskom upravom bjelovarsko-bilogorskom na jugozapadu, sa Policijskom postajom Slatina na sjeveroistoku i na zapadu sa Policijskom postajom Pitomača. 

Na području Policijske postaje Virovitica nalazi se grad Virovitica kao administrativni centar Virovitičko-podravske županije u kojem su Općinsko državno odvjetništvo, Općinski, Županijski i Prekršajni sud, te «DUZS» Virovitičko-podravske županije(112). Na postajnom području nalaze se željeznički i autobusni kolodvor, Opća bolnica Virovitica, niz bankarskih i novčarskih ustanova, niz ugostiteljskih objekata kao i odgojno obrazovnih ustanova od vrtića, osnovnih i srednjih škola do visokih učilišta.

Uz razgranatu cestovnu i željezničku infrastrukturu, za napomenuti je da se postajno područje nalazi na vrlo važnom sjecištu državnih cesta koje povezuju grad Viroviticu sa zapadnim i istočnim dijelom Republike Hrvatske odnosno središnji i južni dio Republike Hrvatske sa Mađarskom.

Postajom upravlja rukovoditelj koji je ovlašten za obavljanje poslova načelnika, Nikola Kečkiš.

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta na unutarnjoj granici i dubini područja.

Teritorijalna nadležnost Policijske postaje Virovitica:

 • grad Virovitica sa prigradskim naseljima
 • općina Lukač
 • općina Špišić Bukovica
 • općina Suhopolje
 • općina Gradina
 • kontaktno područje u Virovitici
 • kontaktno područje u Suhopolju

Policijska postaja Slatina

Mjesto: Slatina
Adresa: Braće Radić 22
Tel.:   033/741 619
          033/741 639


Policijska postaja Slatina obuhvaća površinu od 782 67 kilometara kvadratnih, na kojoj se nalazi 70 naselja u 5 općina. To su općine Voćin (21 naselje), Nova Bukovica (8 naselja), Mikleuš (5 naselja), Sopje (11 naselja), Čađavica (10 naselja) i područje grada Slatine (15 naselja).
Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, na spomenutom području živi 19 176 stanovnika. Lokalno stanovništvo živi u nejednako rasprostranjenim naseljima bez znatne koncentracije stanovništva. Površina područja grada Slatine iznosi 156 kilometara kvadratnih i na spomenutoj površini živi ukupno 11 503 stanovnika.
Državna granica proteže se u dužini od 28 kilometara, odnosno 22 kilometra rijeke Drave i 2 kilometara kopnene granice. Policijska postaja teritorijalno graniči sa Policjiskom upravom Osječko-baranjskom na istoku, sa Policijskom postajom Orahovica na jugoistoku, na jugu sa Policijskom upravom požeško-slavonskom, na zapadu sa Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, na sjeverozapadu sa Policijskom postajom Virovitica te na sjeveru sa Mađarskom. Uz razgranatu cestovnu i željezničku infrastrukturu, za napomenuti je da se postajno područje nalazi na vrlo važnom sjecištu putova prema istoku Hrvatske koje pokrivaju državne ceste D2 (Zagreb-Našice-Osijek)  i D34 (Zagreb-Donji Miholjac-Osijek), te glavni željeznički pravac Zagreb-Osijek.

Postajom rukovodi Miroslav Babić - ovlašten za obavljanje poslova načelnika.

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

Teritorijalna nadležnost Policijske postaje Slatina:

 • grad Slatina sa prigradskim naseljima 
 • općina Mikleuš
 • općina Nova Bukovica
 • općina Voćin
 • općina Čađavica
 • općina Sopje 

Policijska postaja Orahovica

Mjesto: Orahovica
Adresa: Stjepan Mlakar 3
Tel.:   033/741 139
Faks: 033/741 115

Kontakt policajci Policijske postaje Orahovica


Policijska postaja Orahovica nalazi se u istočnom dijelu Županije Virovitičko-podravske i proteže se na 436 kvadratnih kilometara. Prema popisu stanovnika iz 2021. godine, Grad Orahovica broji 4 537 stanovnika, dok na širem području sa Općinama Čačinci, Zdenci i Crnac obitava 9268 stanovnika u ukupno 44 naselja.
Na području koje pokriva Policjiska postaja Orahovica ukupna dužina državnih cesta iznosi 17 kilometara od kojih 14 kilometara otpada na državnu cestu D-2 (od izlaska iz mjesta Feričanci do mosta preko rijeke Vojlovice između mjesta Čačinci i Mikleuš), te 3 km na državnu cestu broj 314 (od raskrižja ulica S. Mlakara-B. Jaklića-B. Jelačića u gradu Orahovica do spajanja sa državnom cestom broj 2), županijskih cesta 44 kilometara lokalnih cesta 23 kilometara, te 894 kilometara ulica u naseljenim mjestima. Također preko područja koje teritorijalno pokriva Policjiska postaja Orahovica prolazi važan željeznički pravac Zagreb-Osijek. Kroz teritorij Policijske postaje Orahovica proteže se državna cesta D-2 na kojoj je gustoća prometa vrlo velikog inteziteta.

Policijskom postajom rukovodi načelnik  Krunoslav Bot.

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

Teritorijalna nadležnost Policijske postaje Orahovica:

 • grada Orahovice
 • općine Čačinci
 • općine Zdenci
 • općine Crnac

Policijska postaja Pitomača

Mjesto: Pitomača  
Adresa: Ljudevita Gaja 58
Tel.:   033/741 739 
Faks: 033/741 715

Kontakt policajci Policijske postaje Pitomača

Policijska postaja Pitomača nalazi se u sjeverozapadnom dijelu županije  i obuhvaća područje od 176,3 kvadratna kilometra. Na području općine Pitomača po zadnjem popisu od 2021. godine prebiva 8 402 stanovnika u 12 naselja.
U administrativno-teritorijalnom smislu postaja djeluje na području općine Pitomača, odnosno na području naselja Pitomača, Stari Gradac, Starogradački Marof, Križnica, Kladare, Grabrovnica, Dinjevac, Mala Črešnjevica, Velika Črešnjevica, Sedlarica, Turnašica i Otrovanec.Specifičnost teritorijalnog područja koje pokriva Policijska postaja Pitomača karakterizira ravničarska konfiguracija terena koji je većim djelom prekriven oranicama i šumom, dok je na nešto višem južnom djelu zasađen vinogradima. Kroz taj dio teritorija prolaze cestovni i željeznički pravci koji vežu istočnu i zapadnu Hrvatsku, odnosno prolazi državna cesta D-2 (Varaždin-Koprivnica-Virovitica-Našice-Osijek-Vukovar), te  željeznička pruga Osijek-Virovitica-Koprivnica-Zagreb (Varaždin).
Postaja se nalazi na krajnjem zapadnom djelu Policjiske uprave Virovitičko-podravske, a teritorijalno graniči s Policijskom postajom Virovitica, te Policijskom upravom Koprivničko-križevačkom i Policijskom upravom Bjelovarsko-bilogorskom, kao i s Mađarskom, gdje državna granica dijelom prolazi kopnom, a dijelom tokom rijeke Drave.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Renato Greguraš.

Teritorijalna nadležnost Policijske postaje Pitomača je nad općinom Pitomača u kojoj su naselja:

 • Stari Gradac
 • Starogradački Marof
 • Križnica
 • Kladare
 • Grabrovnica
 • Dinjevac
 • Mala Črešnjevica
 • Velika Črešnjevica
 • Sedlarica
 • Turnašica
 • Otrovanec