Policijske postaje

Policijska postaja Virovitica

Mjesto:Virovitica
Adresa:Stjepana Radića 110
 


Policijska postaja Virovitica obuhvaća područje od 629 92 kilometara kvadratnih, ili 31 posto ukupne površine područja Policijske uprave Virovitičko-podravske. Na postajnom području nalazi se grad Virovitica sa 21 291 stanovnikom, koji je centar Virovitičko-podravske županije te 4 općine: Suhopolje, Lukač, Gradina i Špišić Bukovica. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području Policijske postaje Virovitica prebiva 39 679 stanovnika.

Policijska postaja Virovitica teritorijalno graniči sa Policjiskom upravom bjelovarsko-bilogorskom na jugozapadu, sa Policijskom postajom Slatina na sjeveroistoku, na sjeveru sa Postajom Granične Policije Terezino Polje i na zapadu sa Policijskom postajom Pitomača. 

Na području Policijske postaje Virovitica nalazi se grad Virovitica kao administrativni centar Virovitičko-podravske županije u kojem su Općinsko državno odvjetništvo, Općinski, Županijski i Prekršajni sud, te «DUZS» Virovitičko-podravske županije(112). Na postajnom području nalaze se željeznički i autobusni kolodvor, Opća bolnica Virovitica, niz bankarskih i novčarskih ustanova, niz ugostiteljskih objekata kao i odgojno obrazovnih ustanova od vrtića, osnovnih i srednjih škola do visokih učilišta.

Uz razgranatu cestovnu i željezničku infrastrukturu, za napomenuti je da se postajno područje nalazi na vrlo važnom sjecištu državnih cesta koje povezuju grad Viroviticu sa zapadnim i istočnim dijelom Republike Hrvatske odnosno središnji i južni dio Republike Hrvatske sa Republikom Mađarskom.

Postajom rukovodi načelnik Marcel Štrok.Teritorijalna nadležnost

Policijska postaja Virovitica pokriva područja:

 • grad Virovitica sa prigradskim naseljima
 • općine Lukač i Špišić Bukovicu
 • općine Suhopolje i Gradinu
 • kontaktna područja u Virovitici i kontaktno područje u Suhopolju

Policijska postaja Slatina

Mjesto: Slatina
Adresa: Braće Radić 22
Tel.: 033/741 619; 741 639


Policijska postaja Slatina obuhvaća površinu od 782 67 kilometara kvadratnih, na kojoj se nalazi 70 naselja u 5 općina. To su općine Voćin (21 naselje), Nova Bukovica (8 naselja), Mikleuš (5 naselja), Sopje (11 naselja), Čađavica (10 naselja) i područje grada Slatine (15 naselja).
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, na spomenutom području živi 23 632 stanovnika. Lokalno stanovništvo živi u nejednako rasprostranjenim naseljima bez znatne koncentracije stanovništva. Površina područja grada Slatine iznosi 156 kilometara kvadratnih i na spomenutoj površini živi ukupno 13 686 stanovnika.
Državna granica proteže se u dužini od 28 kilometara, odnosno 22 kilometra rijeke Drave i 2 kilometara kopnene granice. Policijska postaja teritorijalno graniči sa Policjiskom upravom Osječko-baranjskom na istoku, sa Policijskom postajom Orahovica na jugoistoku, na jugu sa Policijskom upravom požeško-slavonskom, na zapadu sa Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, na sjeverozapadu sa Policijskom postajom Virovitica te na sjeveru sa Republikom Mađarskom. Uz razgranatu cestovnu i željezničku infrastrukturu, za napomenuti je da se postajno područje nalazi na vrlo važnom sjecištu putova prema istoku Hrvatske koje pokrivaju državne ceste D2 (Zagreb-Našice-Osijek)  i D34 (Zagreb-Donji Miholjac-Osijek), te glavni željeznički pravac Zagreb-Osijek.

Postajom rukovodi načelnik Krunoslav Sertić.
Teritorijalna nadležnost;
Policijska postaja Slatina pokriva područje:

 • grada Slatine sa prigradskim naseljima i dio naselja koji pripadaju općini Sopje
 • općine Mikleuš, Novu Bukovicu i dio općine Čađavica
 • općinu Voćin
 • općine Čađavica i Sopje koji se proteže uz državnu granicu sa Republikom Mađarskom

Policijska postaja Orahovica

Mjesto: Orahovica
Adresa: Stjepan Mlakar 3
Tel.: 033/741 139
Faks: 033/741 115

Kontakt policajci Policijske postaje Orahovica


Policijska postaja Orahovica nalazi se u istočnom dijelu Županije Virovitičko-podravske i proteže se na 436 kvadratnih kilometara. Prema popisu stanovnika iz 2011. godine, Grad Orahovica broji 5 304 stanovnika, dok na širem području sa Općinama Čačinci, Zdenci i Crnac obitava 11 466 stanovnika u ukupno 44 naselja.
Na području koje pokriva Policjiska postaja Orahovica ukupna dužina državnih cesta iznosi 17 kilometara od kojih 14 kilometara otpada na državnu cestu D-2 (od izlaska iz mjesta Feričanci do mosta preko rijeke Vojlovice između mjesta Čačinci i Mikleuš), te 3 km na državnu cestu broj 314 (od raskrižja ulica S. Mlakara-B. Jaklića-B. Jelačića u gradu Orahovica do spajanja sa državnom cestom broj 2), županijskih cesta 44 kilometara lokalnih cesta 23 kilometara, te 894 kilometara ulica u naseljenim mjestima. Također preko područja koje teritorijalno pokriva Policjiska postaja Orahovica prolazi važan željeznički pravac Zagreb-Osijek. Kroz teritorij Policijske postaje Orahovica proteže se državna cesta D-2 na kojoj je gustoća prometa vrlo velikog inteziteta.

Policijskom postajom rukovodi načelnik  Krunoslav Bot.

Teritorijalna nadležnost;
Policijska postaja Orahovica pokriva područje:

 • grada Orahovice
 • općine Člačinci
 • općine Zdenci
 • općine Crnac

Policijska postaja Pitomača

Mjesto: Pitomača  
Adresa: Ljudevita Gaja 58
Tel.: 033/741 739 
Faks: 033/741 715

Kontakt policajci Policijske postaje Pitomača

Policijska postaja Pitomača nalazi se u sjeverozapadnom dijelu županije  i obuhvaća područje od 176,3 kvadratna kilometra. Stacionirana je u općinskom središtu Pitomača  sa 5 646 stanovnika. Na području općine Pitomača u po zadnjem popisu od 2011. godine prebiva 10 059 stanovnika u 12 naselja.
U administrativno-teritorijalnom smislu postaja djeluje na području općine Pitomača, odnosno na području naselja Pitomača, Stari Gradac, Starogradački Marof, Križnica, Kladare, Grabrovnica, Dinjevac, Mala Črešnjevica, Velika Črešnjevica, Sedlarica, Turnašica i Otrovanec.Specifičnost teritorijalnog područja koje pokriva Policijska postaja Pitomača karakterizira ravničarska konfiguracija terena koji je većim djelom prekriven oranicama i šumom, dok je na nešto višem južnom djelu zasađen vinogradima. Kroz taj dio teritorija prolaze cestovni i željeznički pravci koji vežu istočnu i zapadnu Hrvatsku, odnosno prolazi državna cesta D-2 (Varaždin-Koprivnica-Virovitica-Našice-Osijek-Vukovar), te  željeznička pruga Osijek-Virovitica-Koprivnica-Zagreb (Varaždin).Postaja se nalazi na krajnjem zapadnom djelu Policjiske uprave Virovitičko-podravske, a teritorijalno graniči s Policijskom postajom Virovitica, te Policijskom upravom Koprivničko-križevačkom i Policijskom upravom Bjelovarsko-bilogorskom, kao i s Republikom Mađarskom, gdje granica dijelom prolazi kopnom, a dijelom tokom rijeke Drave.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Renato Greguraš.

Teritorijalna nadležnost;
Općina Pitomača pokriva naselja;

 • Pitomača
 • Stari Gradac
 • Starogradački Marof
 • Križnica
 • Kladare
 • Grabrovnica
 • Dinjevac
 • Mala Črešnjevica
 • Velika Črešnjevica
 • Sedlarica
 • Turnašica
 • Otrovanec

Postaja granične policije Terezino Polje

Mjesto: Terezino Polje
Adresa: Terezino Polje bb, 33407 Gornje Bazje
Tel.: 033/741 361
Faks: 033/741 364; 741 280 

Postaja granične Policije Terezino Polje graniči sa Republikom Mađarskom u ukupnoj dužini granične crte od 37 kilometara, većina državne granice proteže se akvatorijem rijeke Drave koja je ujedno i prirodna granica dok se teritorijalno naslanja na Policijsku postaju Slatina i Pitomača. 

Postaja granične Policije Terezino Polje u djelokrugu svojih poslova obavlja i poslove nadzor i zaštitu državne granice (zelena granica ) te kontrolu prelaska državne granice na međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Terezino Polje, odnosno na sprječavanju nezakonitih prelazaka državne granice, rješavanja povreda državne granice i obavljanu drugih poslova određenih zakonom.

Na području postaje nalazi se jedan granični prijelaz:

 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Terezino Polje
 Policijskom postajom rukovodi načelnik Damir Mijatović
Teritorijalna nadležnost;

Postaja Granične Policije Terezino Polje graniči sa Republikom Mađarskom u ukupnoj dužini granične crte od 37 kilometara, većina državne granice proteže se akvatorijem rijeke Drave koja je ujedno i prirodna granica dok se teritorijalno naslanja na Policijsku postaju Slatina i Pitomača.