Policijske postaje

Policijska postaja Virovitica

Mjesto:Virovitica
Adresa:Stjepana Radića 110
 


Policijska postaja Virovitica obuhvaća područje od 629 92 kilometara kvadratnih, ili 31 posto ukupne površine područja Policijske uprave Virovitičko-podravske. Na postajnom području nalazi se grad Virovitica sa 21 291 stanovnikom, koji je centar Virovitičko-podravske županije te 4 općine: Suhopolje, Lukač, Gradina i Špišić Bukovica. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području Policijske postaje Virovitica prebiva 39 679 stanovnika.

Policijska postaja Virovitica teritorijalno graniči sa Policjiskom upravom bjelovarsko-bilogorskom na jugozapadu, sa Policijskom postajom Slatina na sjeveroistoku, na sjeveru sa Postajom Granične Policije Terezino Polje i na zapadu sa Policijskom postajom Pitomača. 

Na području Policijske postaje Virovitica nalazi se grad Virovitica kao administrativni centar Virovitičko-podravske županije u kojem su Općinsko državno odvjetništvo, Općinski, Županijski i Prekršajni sud, te «DUZS» Virovitičko-podravske županije(112). Na postajnom području nalaze se željeznički i autobusni kolodvor, Opća bolnica Virovitica, niz bankarskih i novčarskih ustanova, niz ugostiteljskih objekata kao i odgojno obrazovnih ustanova od vrtića, osnovnih i srednjih škola do visokih učilišta.

Uz razgranatu cestovnu i željezničku infrastrukturu, za napomenuti je da se postajno područje nalazi na vrlo važnom sjecištu državnih cesta koje povezuju grad Viroviticu sa zapadnim i istočnim dijelom Republike Hrvatske odnosno središnji i južni dio Republike Hrvatske sa Republikom Mađarskom.

Postajom rukovodi načelnik Davor Solić.Teritorijalna nadležnost

Policijska postaja Virovitica pokriva područja:

 • grad Virovitica sa prigradskim naseljima
 • općine Lukač i Špišić Bukovicu
 • općine Suhopolje i Gradinu
 • kontaktna područja u Virovitici i kontaktno područje u Suhopolju

Policijska postaja Slatina

Mjesto: Slatina
Adresa: Braće Radić 22
Tel.: 033/741 619; 741 639


Policijska postaja Slatina obuhvaća površinu od 782 67 kilometara kvadratnih, na kojoj se nalazi 70 naselja u 5 općina. To su općine Voćin (21 naselje), Nova Bukovica (8 naselja), Mikleuš (5 naselja), Sopje (11 naselja), Čađavica (10 naselja) i područje grada Slatine (15 naselja).
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, na spomenutom području živi 23 632 stanovnika. Lokalno stanovništvo živi u nejednako rasprostranjenim naseljima bez znatne koncentracije stanovništva. Površina područja grada Slatine iznosi 156 kilometara kvadratnih i na spomenutoj površini živi ukupno 13 686 stanovnika.
Državna granica proteže se u dužini od 28 kilometara, odnosno 22 kilometra rijeke Drave i 2 kilometara kopnene granice. Policijska postaja teritorijalno graniči sa Policjiskom upravom Osječko-baranjskom na istoku, sa Policijskom postajom Orahovica na jugoistoku, na jugu sa Policijskom upravom požeško-slavonskom, na zapadu sa Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, na sjeverozapadu sa Policijskom postajom Virovitica te na sjeveru sa Republikom Mađarskom. Uz razgranatu cestovnu i željezničku infrastrukturu, za napomenuti je da se postajno područje nalazi na vrlo važnom sjecištu putova prema istoku Hrvatske koje pokrivaju državne ceste D2 (Zagreb-Našice-Osijek)  i D34 (Zagreb-Donji Miholjac-Osijek), te glavni željeznički pravac Zagreb-Osijek.

Postajom rukovodi načelnik Krunoslav Sertić.
Teritorijalna nadležnost;
Policijska postaja Slatina pokriva područje:

 • grada Slatine sa prigradskim naseljima i dio naselja koji pripadaju općini Sopje
 • općine Mikleuš, Novu Bukovicu i dio općine Čađavica
 • općinu Voćin
 • općine Čađavica i Sopje koji se proteže uz državnu granicu sa Republikom Mađarskom

Policijska postaja Orahovica

Mjesto: Orahovica
Adresa: Stjepan Mlakar 3
Tel.: 033/741 139
Faks: 033/741 115

Kontakt policajci Policijske postaje Orahovica


Policijska postaja Orahovica nalazi se u istočnom dijelu Županije Virovitičko-podravske i proteže se na 436 kvadratnih kilometara. Prema popisu stanovnika iz 2011. godine, Grad Orahovica broji 5 304 stanovnika, dok na širem području sa Općinama Čačinci, Zdenci i Crnac obitava 11 466 stanovnika u ukupno 44 naselja.
Na području koje pokriva Policjiska postaja Orahovica ukupna dužina državnih cesta iznosi 17 kilometara od kojih 14 kilometara otpada na državnu cestu D-2 (od izlaska iz mjesta Feričanci do mosta preko rijeke Vojlovice između mjesta Čačinci i Mikleuš), te 3 km na državnu cestu broj 314 (od raskrižja ulica S. Mlakara-B. Jaklića-B. Jelačića u gradu Orahovica do spajanja sa državnom cestom broj 2), županijskih cesta 44 kilometara lokalnih cesta 23 kilometara, te 894 kilometara ulica u naseljenim mjestima. Također preko područja koje teritorijalno pokriva Policjiska postaja Orahovica prolazi važan željeznički pravac Zagreb-Osijek. Kroz teritorij Policijske postaje Orahovica proteže se državna cesta D-2 na kojoj je gustoća prometa vrlo velikog inteziteta.

Policijskom postajom rukovodi načelnik  Krunoslav Bot.

Teritorijalna nadležnost;
Policijska postaja Orahovica pokriva područje:

 • grada Orahovice
 • općine Člačinci
 • općine Zdenci
 • općine Crnac

Policijska postaja Pitomača

Mjesto: Pitomača  
Adresa: Ljudevita Gaja 58
Tel.: 033/741 739 
Faks: 033/741 715

Kontakt policajci Policijske postaje Pitomača

Policijska postaja Pitomača nalazi se u sjeverozapadnom dijelu županije  i obuhvaća područje od 176,3 kvadratna kilometra. Stacionirana je u općinskom središtu Pitomača  sa 5 646 stanovnika. Na području općine Pitomača u po zadnjem popisu od 2011. godine prebiva 10 059 stanovnika u 12 naselja.
U administrativno-teritorijalnom smislu postaja djeluje na području općine Pitomača, odnosno na području naselja Pitomača, Stari Gradac, Starogradački Marof, Križnica, Kladare, Grabrovnica, Dinjevac, Mala Črešnjevica, Velika Črešnjevica, Sedlarica, Turnašica i Otrovanec.Specifičnost teritorijalnog područja koje pokriva Policijska postaja Pitomača karakterizira ravničarska konfiguracija terena koji je većim djelom prekriven oranicama i šumom, dok je na nešto višem južnom djelu zasađen vinogradima. Kroz taj dio teritorija prolaze cestovni i željeznički pravci koji vežu istočnu i zapadnu Hrvatsku, odnosno prolazi državna cesta D-2 (Varaždin-Koprivnica-Virovitica-Našice-Osijek-Vukovar), te  željeznička pruga Osijek-Virovitica-Koprivnica-Zagreb (Varaždin).Postaja se nalazi na krajnjem zapadnom djelu Policjiske uprave Virovitičko-podravske, a teritorijalno graniči s Policijskom postajom Virovitica, te Policijskom upravom Koprivničko-križevačkom i Policijskom upravom Bjelovarsko-bilogorskom, kao i s Republikom Mađarskom, gdje granica dijelom prolazi kopnom, a dijelom tokom rijeke Drave.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Renato Greguraš.

Teritorijalna nadležnost;
Općina Pitomača pokriva naselja;

 • Pitomača
 • Stari Gradac
 • Starogradački Marof
 • Križnica
 • Kladare
 • Grabrovnica
 • Dinjevac
 • Mala Črešnjevica
 • Velika Črešnjevica
 • Sedlarica
 • Turnašica
 • Otrovanec

Postaja prometne policije Virovitica

Mjesto: Virovitica
Adresa: Stjepana Radića 110
Tel.: 033/741 467
Faks: 033/741 416
 

Postaja prometne policije Virovitica pokriva ukupnu dužinu državnih cesta koje iznosi 83 kilometara kvadratnih, a županijskih cesta 157 kilometara i lokalnih cesta i ulica u naselju više od 165 kilometara kvadratnih. Također, preko područja koje ista teritorijalno pokriva prolazi važan željeznički pravac koji povezuje istočnu i zapadnu Europu.

Zadaća prometne policije Virovitica je utjecanje na opće stanje sigurnosti na područjima koje ona obuhvaća, a koje zahtijeva pojačano i usmjereno djelovanje policije na problem kaznenih djela i prekršaja iz područja cestovne sigurnosti te posljedice koje se reflektiraju kroz veliki broj smrtno stradalih, teže ili lakše ozlijeđenih osoba te znatnu materijalnu štetu.

Područje postaje prometne policije Virovitica svakodnevno je tijekom 24 sata pokriveno auto-ophodnjama i moto-ophodnjama, a svakodnevne aktivnosti koje policijski službenici zaduže dnevnim radnim nalogom usmjeravaju se sukladno vremenu i prostoru na prometno najopasnije i najugroženije prometnice i raskrižja. Policijski službenici prometne postaje Virovitica obavljaju i očevide prometnih nesreća sa materijalnom štetom, prometnih nesreća u kojima ima poginulih ili ozlijeđenih osoba, prometnih nesreća u kojima sudjeluju mladi vozači, vozači koji u organizmu imaju alkohola, opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju uzimati za vrijeme upravljanja vozilom ili neposredno prije vožnje, te u drugim slučajevima koji su utvrđeni člankom 30 Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometom na cestama.

Postajom prometne policije rukovodi načelnik Nikola Kečkiš.Teritorijalna nadležnost

Postaja prometne policije pokriva područje:

 • grada Virovitice
 • prigradskih naselja: Čemernica, Golo Brdo, Jasenaš, Korija, Milanovac, Podgorje, Rezovac, Rezovačke Krčevine, Sveti Đurađ te općine Suhopolje, Gradina, Lukač, Špišić Bukovica i Pitomača

Postaja granične policije Terezino Polje

Mjesto: Terezino Polje
Adresa: Terezino Polje bb, 33407 Gornje Bazje
Tel.: 033/741 361
Faks: 033/741 364; 741 280 

Postaja granične Policije Terezino Polje graniči sa Republikom Mađarskom u ukupnoj dužini granične crte od 37 kilometara, većina državne granice proteže se akvatorijem rijeke Drave koja je ujedno i prirodna granica dok se teritorijalno naslanja na Policijsku postaju Slatina i Pitomača. 

Postaja granične Policije Terezino Polje u djelokrugu svojih poslova obavlja i poslove nadzor i zaštitu državne granice (zelena granica ) te kontrolu prelaska državne granice na međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Terezino Polje, odnosno na sprječavanju nezakonitih prelazaka državne granice, rješavanja povreda državne granice i obavljanu drugih poslova određenih zakonom.

Na području postaje nalazi se jedan granični prijelaz:

 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Terezino Polje
 Policijskom postajom rukovodi načelnik Damir Mijatović
Teritorijalna nadležnost;

Postaja Granične Policije Terezino Polje graniči sa Republikom Mađarskom u ukupnoj dužini granične crte od 37 kilometara, većina državne granice proteže se akvatorijem rijeke Drave koja je ujedno i prirodna granica dok se teritorijalno naslanja na Policijsku postaju Slatina i Pitomača.