Služba policije

Slika /PU_VP/auto_policija06.jpg
Nadzire provedbu općih mjera zaštite i propisa rada policije. Prati, analizira i prevenira stanje javnog reda, problematiku u cestovnom prometu, evidentiranje prijestupa i prekršaja, stanje protueksplozijske zaštite, osiguranje javnih okupljanja, objekata i osoba, te stručnog usavršavanja policijskih službenika. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području županije. Provodi nadzor nad radom Policijskih postaja, te im pruža stručnu i drugu pomoć.

Radom Službe rukovodi voditelj.

Pri službi policije nalazi se i interventna jedinica policije sa sjedištem u Virovitici.

Postrojbom interventne jedinice policije rukovodi
zapovjednik.