Operativno-komunikacijski centar 192

Slika /PU_VP/Slike_Vijesti/OKCP.JPG
Mjesto: Virovitica
Ulica: Trg bana Josipa Jelačića 19
Tel.: 033/741 339; 192


Operativno komunikacijski centar policije je posebna jedinica koja zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima i pojavama na području Županije virovitičko-podravske, obavlja njihovu obradu i distribuciju policijskim postajama i policijskim službenicima na terenu, ali i pojedincima i institucijama izvan sustava policije.
 
Koordinira, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih mjera i radnji između policijskih postaja.
Koordinira mjere i radnje koje poduzimaju ustrojstvene jedinice policijske uprave i druga tijela državne vlasti. Redovno i izvanredno nadzire rad operativnih dežurstava policijskih postaja i unapređuje organizaciju njihova rada.

O događajima i poduzetim mjerama izvješćuje dužnosnike i druge nadležne rukovoditelje policijske uprave i drugih tijela državne vlasti te za njih priprema pisane obavijesti. Također skrbi o provedbi propisanih mjera zaštite podataka. Dokumentira događaje i poduzima mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim nepogodama ili drugim ugrozama.

 
Radom Operativno-komunikacijskog centra upravlja voditelj.