Kontakt policajci Policijske postaje Virovitica

Kontakt policajac

Tel.: 033/741 444
 

Obuhvaća područje zapadnog i jugo-zapadnog dijela grada Virovitice i to Trg B. J. Jelačića (sa gradskim parkom i dvorcem “Pejačević”), Trg Lj. Patačića, Trg Dr. A. Starčevića, ul. A. Šenoe, ul. I. G. Kovačića, ul. V. Nazora, ul. N. Tesle, ul. Pejačevićeva, ul. P. Radića do rijeke Ođenice, ul. M. Pupeka, ul. T. Maretića, ul. F Račkog, I. Mažuranića, A. K. Miošića, T. Massaryka, J. Jurišića, S. Ilića, E. Kumičića, D. Cesarića, Vinogradska, K. Š. Đalskog, Franje Fujsa, dio ulice P. Preradovića do križanja sa ul. Vinogradskom, te Trg K. P. Svačića, Trg Dr. A. Starčevića ukupne površine od 4,2 kvadratna kilometra sa 4 348 stanovnika.  

Kontakt policajac Željko Gobac

Tel.: 033/741 444
 

Obuhvaća područje sjevero-zapadnog dijela grada Virovitice i to Trg Kralja Zvonimira, Trg E. Kvaternika, Trg K. Frankopana, te ulice: S. Vraza, Franjevačka, R. Boškovića, L. Ružičke, Bogdanićeva, A. Cesarca, K. P. Krešimira, J. Palmotića, Prolaz J. Draškovića, S. Vraza, I. Kapistrana, Zrinski vrt i E. Šlomovića, te dio ulice J. J. Štrosmajera (završno sa kbr. 106 tj. poduzeća “Opeco”). Drugo kontaktno područje je sastavni dio prvog policijskog sektora, prvog ophodnog područja Policijske postaje Virovitica ukupne površine  od 4,2 kvadratna kilometra  sa 1 757 stanovnika.   

Kontakt policajac Pero Bičanić

Tel.: 033/741 444

 

Obuhvaća područje sjevero-istočnog dijela grada Virovitice i to ul. Trg Kralja Tomislava, Trg F. B. Gerbera, dio ulice M. Gupca, do križanja sa ul. M. Kraljevića, ulice: M. Kraljevića, V. Bukovca, J. Runjanina, F. Rusana, A. Augustinčića, I. Meštrovića, Hrvatskih žrtava, V. Belobrka, Đ. Basaričeka, N. Tricka, A. Hebranga, A. Štampara, Bečka, A. Stepinca, T. Bakača, I. Gundulića, P. Berislavića, S. S. Kranjčevića, M. Nikolića, T. Ujevića, N. Š. Zrinskog, M. Feldmana, A. G. Matoša, M. J. Zagorke, Sajmište, te zapadni dijelovi Trga B. J. Jelačića i Trga Dr. F. Tuđmana. Treće kontaktno područje je sastavni dio prvog policijskog sektora, prvog ophodnog područja Policijske postaje Virovitica ukupne površine od 5,67 kvadratna kilometra sa 4 978 stanovnika. 

Kontakt policajac Ivica Horvat

Tel.: 033/741 444

 

Obuhvaća područje istočnog i jugo-istočnog dijela grada Virovitice i to dio ulice Stjepana Radića do križanja sa ul. Slavonskom, odnosno završno sa skladištem poduzeća „Zagrebačka pivovara“, te ulice: Vinkovačka cesta, Tome Kolara, prvi dio ul. Zlatnog Polja do raskrižja sa ul. Vukovarskom, ul. Vukovarska, dio ulice Zboranarodne garde do križanja sa ul. Vukovarskom, te ulice Ljudevita Gaja, Bilogorska, Psuljska, Kalnička i Antunovac. Četvrto kontaktno područje je sastavni dio prvog policijskog sektora,  prvog ophodnog područja Policijske postaje Virovitica ukupne površine od 6,93 kvadratna kilometra sa 2 556 stanovnika. 

Kontakt policajac Damir Pušić

Tel.: 033/741 444

 

Obuhvaća područje dijelova mjesta Suhopolje i to Trg Sv. Terezije, ulice Bana Jelačića, V. Nazora, Aleja Grofa Jankovića, Kolodvorska, Dubrovačka, A. Stepinca, P. Preradovića Kvaternikova, Zrinsko Frankopanska, Vatroslava Lisinskog, Ljudevita Gaja Đure Basaričeka, Osječka, Gundulićeva, Dr. A. Štampara, I. Mažuranića, Braće Radića, I. Zajca, A. Hebranga, S. Radića, te dijelove ulica M. Gupca od križanja sa ul. S. Radića do kbr.57, Vukovarska ulica od križanja sa Trgom Sv. Terezije do križanja sa ul. I. Gundulića, ul. Kralja Tomislava do kbr.60, Vinogradske do kbr.43, dio ulice K. Zvonimira od križanja sa ul. P. Preradovića. Peto kontaktno područje je sastavni dio trećeg policijskog sektora Policijske postaje Virovitica, drugog ophodnog područja, ukupne površine  od 6,95 kvadratna kilometra sa 2 097 stanovnika. 

Policijski službenik za prevenciju Ivica Blažević

Tel.: 033/741 444; 741 432