Kontakt policajci Policijske postaje Slatina

Kontakt policajac Stjepan Srednoselac

Tel.: 033/741 644
    

Obuhvaća dio grada Slatina, i to Ul. Kolodvorsku, Ul. N. Š. Zrinskog, Ul. B. Jelačića, Ul. Dore Pejačević, UL. V. Lisinskog, Ul. M. P. Katančić, Ul. Lj. Gaja, UI. N. Tesle, Ul. I. G. Kovačića, Ul. A. Starčevića, Ul. Lj. Jonkea, Ul. Školska, Ul. S. Raškaj, Ul. I. Meštrovića, Ul. A. Hebranga, Ul. Dravska, Ul. M. Slatinskog, Ul. Cvijetna I, Ul. Cvijetna II, Ul. Cvijetna III, Ul. L. Matačića, Ul. Lovačka, Trg Zbora Narodne Garde i Ul. Frankopansku. Obuhvaća područje od 3,37 kvadratna kilometra i na istome prebiva ukupno 2 750 stanovnika.

kontakt policajac Željko Lukaček

Tel.: 033/741 644

 

Obuhvaća dio grada Slatine i dijelove ulica B. Radića do kbr. 00 do 124, Ul. M. Gupca od kbr. 00 do 145, Ul. V. Nazora od kbr. 00 do 130, te Ul. K. Tomislava, Ul. J. J. Strossmajera, Ul. D. Cesaraića, Ul. I. Tijardovića, Ul. Industrijsku, Trg R. Boškovića I Ul. Mlinsku. Obuhvaća područje od 2,08 kvadratna kilometra i na njemu prebiva ukupno 2 248 stanovnika.

Kontakt policajac: Goran Palić

Tel.: 033/741 644
 

Obuhvaća mjesto Voćin sa svim ulicama (Trg Gospe Voćinske, Ul. Prebenda, Ul. J. Martinca, Ul. P. Žrtava, Ul. Dubrovačka, Ul. Vukovarska, Ul. V. Udatnya, Ul. N. Š. Zrinskog i Ul. Vinkovačka). Obuhvaća područje od 2,2 kvadratna kilometra i na njemu prebiva ukupno 1 091 stanovnika.