POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA

Slika /PU_VP/Slike_Vijesti/aaaa.jpg
Povjerenstvo za odabir kandidata za slobodno radno mjesto
rukovodećeg policijskog službenika u Policijskoj upravi virovitičko-podravskoj
 
objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE
 
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
 
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 11.10.2023. godine, za imenovanje rukovodećeg policijskog službenika/ce u Ministarstvu unutarnjih poslova, na radno mjesto načelnika policijske postaje
 
 
 
1. POLICIJSKA POSTAJA VIROVITICA
 
 
koje će se održati dana 19.12.2023. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Policijske uprave virovitičko-podravske, na adresi: Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 19, (sala za sastanke).
 
      Osobe koje nisu podnijeli pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na interni oglas te će im biti dostavljena obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na interni oglas.
 
 
 
PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
1.         Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.       
            Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane internim oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na interni oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
2.         Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
            Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.
 
3. Povjerenstvo će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju održati razgovor (intervju) dana 19.12.2023. godine sa početkom u 12,00 sati, na adresi: Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 19, (sala za sastanke).
 
            Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
            Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
 

Stranica