Opasnosti od nekontroliranih požara na otvorenom prostoru

Slika /PU_VP/2023/2 vatrogasci.jpg
FOTO: ilustracija

Počeli su proljetni radovi kao što su čišćenje okućnica, priprema poljoprivrednog zemljišta za obradu i ispašu i slično, gdje građani spaljuju biljni i drugi gorivi otpad granje, korov, suha trava na otvorenom prostoru, povećava se i opasnost od širenja nekontroliranih požara na otvorenom.
Nepažnja i nekontrolirano širenje vatre može imati za posljedicu veću materijalnu štetu na poljoprivrednim i šumskim površinama, objektima, može doći do oštećenja nadzemnih instalacija niskonaponskih i visokonaponskih električnih vodova i mogućih ljudskih žrtava.

Kako postupati u slučaju požara, nekoliko savjeta:
  • Ne podcjenjujte male požare
  • Imajte na umu da ćete moći pogasiti samo male požare u početnoj fazi
  • Gasite požar u pognutom položaju
  • Pazite da Vas ne zahvati plamen
  • Na otvorenom prostoru požar gasite niz vjetar
  • Gasite s udaljenosti najmanje 5 metara
  • Ukoliko je jako isijavanje požara - nađite zaklon
  • Ukoliko je požar u razbuktanoj fazi, toplina i produkti onemogućavaju pristup
  • Gasite samo ako sebe i svoje bližnje ne dovodite u opasnost.



Gradovi i općine donose Odluke o komunalnom redu u kojima propisuju način i vrijeme paljenja vatre na otvorenom:

Stranica