Javni natječaj - Poziv na testiranje 2022

Slika /ikone/mup.png
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO-PODRAVSKA
Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodim novinama broj: 56/2022 dana 18.05.2022. godine za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu virovitičko podravsku, objavljuje
 
 
POZIV NA TESTIRANJA KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu virovitičko-podravsku, koji je objavljen u Narodim novinama broj: 56/2022 dana 18.05.2022. godine za radna mjesta:
 
1. Policijska uprava virovitičko-podravska, Služba zajedničkih i upravnih
    poslova, Odjel za upravne poslove,
    - upravni referent - 1 izvršitelj/ica
 
2. Policijska uprava virovitičko-podravska, Služba zajedničkih i upravnih
    poslova, Odjel materijalno-financijskih poslova
    - računovodstveni referent - blagajnik - 1 izvršitelj/ica,
 
3. Policijska uprava virovitičko-podravska, Služba zajedničkih i upravnih
    poslova, Odjel materijalno-financijskih poslova
    - računovodstveni referent likvidature - 1 izvršitelj/ica,
 
 
koje će se održati dan 13.06.2022. godine (ponedjeljak) u Virovitičko – podravskoj županiji ( Velika vijećnica ) na adresi Ljudevita Patačića br. 1.
 
a) početak testiranja u 08:00 sati za radna mjesta:
 
- računovodstveni referent – blagajnik u Odjel materijalno-financijskih poslova,
 
- računovodstveni referent likvidature u Odjel materijalno-financijskih poslova
 
 
b) početak testiranja u 09:00 sati za radno mjesto:
 
- upravni referent u Odjelu za upravne poslove.
 
              
            Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave virovitičko-podravske istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će biti obaviješteni o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na oglas.
Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon ­­­­­­­­­­­033-741-333 ili 741-381.
  
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koja se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održati testiranje.
 
3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/le na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
  testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti
  koncentraciju kandidata/kinja;
- ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila biti će udaljen/a s provjere znanja,
  a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
   
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštovati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu javnog natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 Razgovor (intervju) s kandidatima će se održati razdoblju od 14.06.2022. godine (utorak) do 20.06.2022. godine (ponedjeljak) u prostorijama Policijske uprave virovitičko-podravske, Trg bana Josipa Jelačića 19. Kandidati/kinje će o točnom vremenu razgovora (intervju) biti pravovremeno obavješteni telefonskim putem.
 


Stranica