Nove makete samostojećih policajaca

Kako su se tijekom mjeseca svibnja protekle 2008. godine godine na cestama PU virovitičko – podravske, pojavile makete policijskih službenika, od početka ove godine evidentirano je i nešto povoljnije stanje sigurnosti u prometu na cestama. Naime, prije točno godinu dana, ova PU započela je sa projektom postavljanja maketa policijskih službenika u vozila s policijskim obilježjima prvenstveno, zbog povećanog broja smrtno stradalih u prometu. Odmah po pojavljivanju na prometnicama, ova aktivnost virovitičke policije dobro je prihvaćena i izuzetno dobro ocijenjena od strane šire javnosti. Analizom stanja sigurnosti na prometnicama tj. mjestima, gdje su se događale najteže prometne nesreće, kao pomoć redovnim policijskim ophodnjama redovno su postavljana i vozila sa slikama kartonskih policajaca, koji su uspjeli natjerati mnogobrojne vozače da smanje brzinu svojeg vozila i tako pridonesu sigurnijoj vožnji za sebe i druge sudionike u prometu. Aktivnost policije u tom smjeru nastavljena je i tijekom 9. mjeseca 2008. godine, kada su se početkom školske godine na najprometnije ceste u blizini škola, pojavile i makete stojećih policajaca sa uređaje za snimanje. Povoljnijem stanju sigurnosti u prometu, koje su postigle dosadašnje makete policijskih službenika zasigurno će još pojačati nove četiri makete policijskih službenika sa motociklima, koji su stupili na prometnice PU virovitičko – podravske, krajem mjeseca svibnja 2009. godine. Prilikom postavljanja najnovijih makete policajca s motociklom, upućena je poruka sudionicima u prometu, svima koji misle da će se sada osjećati „sigurnima“ u prometu, kada primijete da su ispred njih „samo“ kartonski policajci, da će upravo iza tih maketa ili u njihovoj blizini, nadzor prometa vršiti i pravi policajci.

Kako su se tijekom mjeseca svibnja protekle 2008. godine godine na cestama PU virovitičko – podravske, pojavile makete policijskih službenika, od početka ove godine evidentirano je i nešto povoljnije stanje sigurnosti u prometu na cestama. Naime, prije točno godinu dana, ova PU započela je sa projektom postavljanja maketa policijskih službenika u vozila s policijskim obilježjima prvenstveno, zbog povećanog broja smrtno stradalih u prometu. Odmah po pojavljivanju na prometnicama, ova aktivnost virovitičke policije dobro je prihvaćena i izuzetno dobro ocijenjena od strane šire javnosti.

Analizom stanja sigurnosti na prometnicama tj. mjestima, gdje su se događale najteže prometne nesreće, kao  pomoć redovnim policijskim ophodnjama redovno su postavljana i vozila sa slikama kartonskih policajaca, koji su uspjeli natjerati mnogobrojne vozače da smanje brzinu svojeg vozila i tako pridonesu sigurnijoj vožnji za sebe i druge sudionike u prometu. Aktivnost policije u tom smjeru nastavljena je i tijekom 9. mjeseca 2008. godine, kada su se početkom školske godine na najprometnije ceste u blizini škola, pojavile i makete stojećih policajaca sa uređaje za snimanje. 
 
Povoljnijem stanju sigurnosti u prometu, koje su postigle dosadašnje makete policijskih službenika zasigurno će još pojačati nove četiri makete policijskih službenika sa motociklima, koji su stupili na prometnice PU virovitičko – podravske, krajem mjeseca svibnja 2009. godine.
 
Prilikom postavljanja najnovijih makete policajca s motociklom, upućena je poruka sudionicima u prometu, svima koji misle da će se sada osjećati „sigurnima“ u prometu, kada primijete da su ispred njih „samo“ kartonski policajci, da će upravo iza tih maketa ili u njihovoj blizini, nadzor prometa vršiti i pravi policajci.
 


Stranica