Informacije prometne policije

KAKO PRAVILNO PROMETOVATI U KRUŽNOM TOKU

 U zadnjih nekoliko godina na području Grada Virovitica na glavnim i sporednim cestama, izgrađeno je sedam kružnih tokova. Obzirom na sve veći broj vozila i veću prometnu opterećenost u gradu, kružni tokovi su pridonijeli boljoj protočnosti prometa  i sigurnosti svih sudionika u prometu. Trend gradnje kružnih tokova, nastavljen je i u drugim gradovima, tako je na području Slatine izgrađeno tri, a u Orahovici i Pitomači po jedan kružni tok.   

    S novim načinom prometovanja, upoznali su se svi vozači, koji dolaze u kružni tok, međutim, uočeno je da se dobar dio vozača raznih vrsta vozila ne zna pravilno ponašati pri ulasku, kretanju i izlasku iz kružnog toka, što često izaziva uporabu zvučnih signala s drugih vozila, kojima upravljaju netolerantni vozači. 

Također, poznato je da se veliki broj vozača na području naše Županije, naročito srednje i starije životne dobi prilikom polaganja vozačkih ispita, nije susretao s kružnim tokovima, a niti se dodatno educirao o pravilu prometovanja i ponašanja u njima. nakon što su se kružni tokovi pojavili na relacijama njihovih svakodnevnih ili povremenih prometovanja u njih ulaze sa rizikom da se ne dogodi prometna nesreća, pa stoga evo nekoliko savjeta. 

 VOZAČ VOZILA KOJI ULAZI U KRUŽNI TOK ?

  • vozač koji se približava obilježenom pješačkom prijelazu, a kod nas prije gotovo svih kružnih tokova takvi prijelazi postoje, dužan se kretati sigurnosnom brzinom tako da ne ugrožava pješake koji su već stupili ili stupaju na pješačke prijelaze,

  • vozač koji namjerava  na cesti ili drugoj prometnoj površini obaviti neku radnju vozilom  ( uključiti se u promet, prestrojiti, skretati lijevo ili desno i sl ) ne smije započeti tu radnju ukoliko time dovodi u opasnost sebe ili drugog sudionika.
  • prije započinjanja ovih radnji vozač mora se uvjeriti  da to može učiniti bez opasnosti po sebe ili druge sudionike u prometu, vodeći računa o položaju svoga vozila i brzini kretanja, za nepoštivanje ovih propisa po članku 43. stavak 1i2 predviđena je NK od 500 kuna,
  • Pravilo prednosti prolaska;

1- u pogledu pješaka,  - vozač je dužan pješačkom prijelazu približavati se sigurnosnom brzinom tako da ne ugrožava pješake, odnosno da se može sigurno zaustaviti da bi propustio pješake koji su već stupili na pješački prijelaz, te kod djece, starijih i iznemoglih osoba kada tek stupaju na pješački prijelaz. čl. 134. stavak 1 i 2 NK 500 kn

2.- u pogledu prednosti vozilima – s obzirom da na ulazu u kružni tok postoji postavljen prometni znak „raskrižje s prednošću prolaska“ ( B-01 ), vozila koja se kreću kružnim tokom prometa, jasno je da treba propustiti, jer imaju prednost ( u slučaju da nema prometnog znaka situacija bi bila obrnuta, na svu sreću takvih kružnih tokova nema u Virovitici )

 VOZAČ VOZILA KOJI SE KREĆE U  KRUŽNOM TOKU I IZLAZI ?

  • vozač koji se kreće kružnim tokom ima prednost prolaska u odnosu na sva vozila koja se nalaze na priključnim cestama i ulicama
  • prilikom isključivanja vozača iz kružnog toka, prema odredbi članka 44. stavak 1 i 2 prije te radnje mora pravovremeno uključiti desni pokazivač smjera, te nakon izvršene radnje isključiti ga.
  • vozač koji se isključuje iz kružnog toka također je dužan se kretati sigurnosnom brzinom i na način da prilikom isključenja s vozilom propusti pješake koji prilaze ili se nalaze na pješačkom prijelazu, na način da ne ugrožava pješake koji su već stupili ili stupaju na pješačke prijelaze.

 KADA DAJEMO POKAZIVAČ SMJERA ZA IZLAZAK ?

  • prilikom ulaska u kružni tok ne dajemo pokazivač smjera,
  •  prije izlaska iz kružnog toka dajemo desni pokazivač smjera, na taj način obavještavamo vozila da izlazimo iz kružnog toka i olakšavamo drugim vozačima njihov ulazak.
  • ukoliko vozač ne obavijesti druge sudionike o svojoj namjeri čini prekršaj iz članka 44. stavak 1 Zakona o sigurnosti prometa na cestama, predviđena je NK od 300,00 kn. 

  U cilju izbjegavanja prometnih nesreća i prekršaja, policija savjetuje sve vozače, da se pridržavaju ovih savjeta.