Orahovica: Provedena preventivna aktivnost "Uvjeti i načini držanja kućnih ljubimaca"

Slika /PU_VP/Slike_Vijesti/A Orahovica Ana.jpg

Kontakt policajci policijskih postaja na području naše Policijske uprave virovitičko-podravske u suradnji s komunalnim redarima provede preventivnu aktivnost „Uvjeti i načini držanja kućnih ljubimaca“

Na temelju Zakona o zaštiti životinja te općih akata kojima su jedinice lokalne zajednice donijele propise o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kontakt policajci policijskih postaja na području naše Policijske uprave virovitičko-podravske u suradnji s komunalnim redarima provede preventivnu aktivnost „Uvjeti i načini držanja kućnih ljubimaca“.
 
U svezi sa gore navedenim, u četvrtak, 28. listopada kontakt policajci Policijske postaje Orahovica Tomislav Sebenji i Krešimir Lazić zajedno su sa komunalnim redarom grada Orahovica gospodinom Nikolom Klepač i ugovornim partnerom „Skloništem za životinje iz Virovitice - Felix“ gospodinom Robertom Kovačić, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati proveli preventivnu akciju o načinu držanja kućnih ljubimaca od strane mještana grada Orahovica, kojom prilikom su zatečena dva psa bez nadzora na javnoj površini.  
 
Tom prilikom, gradski komunalni redar grada Orahovice gospodin Nikola Klepač, dijelio je promotivne letke, te je građanima ukazano na potrebu odgovornog držanja pasa, posebno njihova boravka na javnim površinama. Psi se, definirano je to i spomenutom gradskom odlukom, smiju izvoditi na javne površine ako su na povodcu i pod nadzorom (u slučaju slobodnog kretanja s brnjicom). Građanima je ukazivano i na pogreške koje su suprotne zakonskim odredbama čl. 30 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira ili gradskoj Odluci, kao i mogućim sankcijama u slučaju kršenja.

Cilj preventivne aktivnosti je nadzor provedbe Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, pronađenim izvan prirodnog staništa na području pojedinih gradova i općina.
 
Posebno pozivamo sve građane da odgovorno i savjesno postupaju sa svojim kućnim ljubimcima, te ukoliko primijete napuštenu životinju obavijeste komunalnog redara u svojoj općini.
 

Stranica