Upravni poslovi - Policijska uprava Virovitica

Uredovno vrijeme policijske uprave je od 7 - 15 sati

- radno vrijeme za građ. sve radne dane osim utorka: 8 - 14 sati
- radno vrijeme za građane u utorak: 9 - 17 sati

         izdavanje osobnih iskaznica - soba 7, šalter 2, tel.: 033/741 317

 • izdavanje uvjerenja o prebivalištu - soba 7, šalter 2, tel.: 033/741 317
 • prijava, odjava prebivališta i odjava adrese, prijava boravišta - soba 7, šalter 2, tel.: 033/741 317
 • izdavanje putnih isprava - soba 2, šalter 3, tel.: 033/741 344
 • postupci vezani za gubitak osobnih isprava - soba 7, šalter 2, tel.: 033/741 317
 • izdavanje oružnih listova - soba 3, tel.: 033/741 345
 • registracija motornih vozila - soba 7, šalter 1, tel.: 033/741 348, 033/741 247
 • izdavanje vozačkih dozvola - soba 7, šalter 1, tel.: 033/741 348, 033/741 247
 • rješavanje zahtjeva za boravak do 90 dana, privremeni boravak i stalni boravak stranaca u RH - soba 2, tel.: 033/741 344
 • izdavanje radnih i poslovnih dozvola za strance - soba 2, tel.: 033/741 344
 • primitak u hrvatsko državljanstvo, naknadni upis i otpust iz hrvatskog državljanstva - soba 2, tel.: 033/741 344


Važnije informacije za građane

Osobno se podnose zahtjevi za poslove:

 • izdavanja osobnih iskaznica

 • izdavanja putnih isprava

 • izdavanja uvjerenja i određivanja matičnog broja

U svim ostalim poslovima zahtjevi se podnose osobno ili putem punomoćnika.

Informaciju o izrađenim osobnim dokumentima (osobnoj iskaznici, putovnici) možete dobiti na Vaš zahtjev putem sms poruke.