Služba za granicu

Slika /PU_VP/Slike_Vijesti/granicna_policija.jpg

Prati stanje te predlaže i provodi mjere iz područja poslova kontrole prelaska državne granice, zaštite državne granice, radi na utvrđivanju i rješavanju graničnih incidenata i drugih povreda državne granice, te ostvarivanja zakonitosti kretanja i boravka stranaca i osigurava provedbu sustava operativnog nadzora na određenim kategorijama stranaca. Nadzire provođenje potpisanih ugovora o readmisiji, ostvaruje suradnju sa drugim državnim tijelima.

Službom rukovodi voditelj.