24-satni nadzor brzine kretanja vozila

Građani svoje prijedloge mogu do 18. travnja 2021. godine dostaviti na mail policijske uprave  viroviticko-podravska@policija.hr ili na tel. 741-222 u vremenu od 07 do 15 sati

Planom aktivnosti organizacije ROADPOL na području zemalja Europske unije će u tjednu od 19. do 25. travnja 2021. godine biti vršen pojačani nadzor brzine kretanja vozila, pa će u tom vremenu pojačano postupanje u nadzoru brzine kretanja vozila biti vršeno i na području Virovitičko – podravske županije.
U navedenom tjednu će u srijedu, 21. travnja 2021. godine biti proveden 24-satni nadzor brzine kretanja vozila, a za planiranje provedbe ovog pojačanog postupanja se pozivaju građani na suradnju i predlaganje lokacija na području naše županije za koje smatraju da bi na njima trebalo vršiti nadzor brzine kretanja vozila uređajima za nadzor brzine kretanja vozila od strane policijskih službenika.
Građani svoje prijedloge mogu do 18. travnja 2021. godine dostaviti na mail policijske uprave  viroviticko-podravska@policija.hr ili na tel. 741-222 u vremenu od 07 do 15 sati.
 
 

Stranica